Komitet Wyborczy Wyborców
Wspólnota Samorządowa Powiatu Żywieckiego
www.kww-wspolnotasamorzadowa.pl

Jak głosować!
Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Powiatu Żywieckiego, a tych , którzy swoją aktywność chcieliby realizować w samorządach wspólnie z nami, zapraszam do współpracy

Fot. Andrzej Zieliński
fot. Fot. Andrzej Zieliński

Otrzymamy karty do głosowania na :

1. Burmistrza miasta Żywca ( w Żywcu) i na wójta w 14 gminach powiatu

2. Radnego Sejmiku Województwa Śląskiego

3. Radnego Powiatu Żywieckiego

4. Radnego miasta lub danej gminy.

Na każdej z 4 kart do głosowania wolno postawić tylko 1 ( jeden) znak X.

(w wyborach samorządowych w 2014 roku był najwyższy procent głosów nieważnych do rady powiatu)

Na każdej z 4 kart do głosowania wolno postawić tylko 1 ( jeden) znak X.

Wspólnota Samorządowa Powiatu Żywieckiego jako stowarzyszenie społeczne działa już od 22 lat na naszym terenie.

Przez ten czas realnie i aktywnie uczestniczyła , poprzez swoich przedstawicieli samorządowców i sympatyków, w działaniach na rzecz rozwoju gospodarczego , infrastrukturalnego i kulturalnego powiatu, miasta i gmin.

Nie ma chyba w naszym powiecie takiej przestrzeni życia, w której nie pracowaliby członkowie WSPŻ i jest to dostrzegane, ponieważ od 5 kadencji nasze Stowarzyszenie osiąga bardzo dobre wyniki w wyborach samorządowych i ma znaczący wpływ we współrządzeniu.

To zaufanie i uznanie jest niewątpliwie akceptacją dla przyjętego przez Stowarzyszenie kierunku i polityki opartych nie na podsycaniu animozji i konfliktów, ale na szukaniu wspólnych płaszczyzn działania , na łączeniu , a nie dzieleniu.

Jesteśmy niepartyjni, ale nie apolityczni i dlatego innym ugrupowaniom zawsze proponujemy szeroką koalicję, by nikt , kto zyskał uznanie wyborców , nie stał z boku.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich mieszkańców Powiatu Żywieckiego, a tych , którzy swoją aktywność chcieliby realizować w samorządach wspólnie z nami, zapraszam do współpracy.

 

Z poważaniem

Przewodniczący

Wspólnoty Samorządowej Powiatu Żywieckiego

Andrzej ZIELIŃSKI

 

„WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA

to jest to... co nas łączy”

    KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Żywieckiego  |  ul. Sosnowa 25, 34-300 Żywiec   |        |