Komitet Wyborczy Wyborców
Wspólnota Samorządowa Powiatu Żywieckiego
www.kww-wspolnotasamorzadowa.pl

KWW zarejestrowany!
Komitet Wyborczy Wspólnota Samorządowa Powiatu Żywieckiego zarejestrowany u Komisarza Wyborczego


fot. Andrzej Zieliński
fot. fot. Andrzej Zieliński

Szanowni Mieszkańcy Powiatu Żywieckiego!

W dniu 21 sierpnia został zarejestrowany u Komisarza Wyborczego w Bielsku – Białej Komitet Wyboczy Wspólnota Samorządowa Powiatu Żywieckiego.

Wspólnota Samorządowa Powiatu Żywieckiego jako stowarzyszenie działa już na naszym terenie od 22 lat! Przez ten czas realnie i aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz powiatu żywieckiego, miasta Żywca i gmin żywieckich. Jako stowarzyszenie kierujemy się otwartością, szukamy wspólnych płaszczyzn działania, nie interesuje nas podsycanie animozji i konfliktów!

Chcemy aktywnie wziąć udział w zbliżających się wyborach samorządowych. Jesteśmy niepartyjni, ale nie apolityczni i dlatego innym ugrupowaniom zawsze proponujemy szeroką koalicję, by nikt, kto zyskał uznanie wyborców, nie stał z boku!

Zachęcam do udziału w wyborach samorządowych 21 pazdziernika 2018r. i zapewniamy, że głosy oddane na Wspólnotę będą dobrze wykorzystane!

Z wyrazami szacunku

Andrzej Zieliński

Przewodniczący Stowarzyszenia WSPŻ,
Radny Powiatu Żywieckiego,
Starosta Żywiecki w latach 1998 – 2014,

 

    KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Żywieckiego  |  ul. Sosnowa 25, 34-300 Żywiec   |        |