Komitet Wyborczy Wyborców
Wspólnota Samorządowa Powiatu Żywieckiego
www.kww-wspolnotasamorzadowa.pl

Wybory to nie tylko przywilej, to nasz patriotyczny obowiązek.
Za przyszłość, za normalność, za dalszy rozwój naszego powiatu

Andrzej Zieliński
fot. Andrzej Zieliński

Szanowni Państwo

Wybory to nie tylko przywilej, to nasz patriotyczny obowiązek.

Zapraszam do czynnego udziału, bez względu na kogo postanowicie Państwo oddać swój głos- będzie to demokratyczny przejaw odpowiedzialności za nasze lokalne, samorządowe sprawy. Za przyszłość, za normalność, za dalszy rozwój naszego powiatu. Wybierzcie Państwo dobrze. Wspólnota Samorządowa Powiatu Żywieckiego jest ugrupowaniem niepartyjnym, ale stowarzyszeniem ludzi szanujących innych, kompetentnych i uczciwych. Nigdy nie oszukiwaliśmy wyborców i nie składaliśmy nierealnych obietnic bez pokrycia. Zawsze byliśmy z Państwem, naszymi wyborcami, sympatykami i mieszkańcami, gdyż

Wspólnota Samorządowa Powiatu Żywieckiego to jest to ...co nas łączy. To nie jest slogan wyborczy. Konsekwentnie zabiegaliśmy o to od wielu lat w Radzie Powiatu, Radzie Miasta i Radach Gmin. Po ostatnich wyborach , mimo drugiego wyniku wyborczego (ponad 23%) , nie byliśmy we władzach powiatu, nie byliśmy też w opozycji, choć co do niektórych spraw mieliśmy inne , ale zawsze konstruktywne zdanie. Deklarujemy wsparcie i chęć współdziałania z tymi, którzy Powiat Żywiecki traktują jako dobro wspólne, najwyższe, którzy go kochają, szanują, co mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć po szesnastoletnim okresie ( cztery kadencje) pełnienia zaszczytnej funkcji starosty żywieckiego.

Kieruję do Państwa- liderów ugrupowań politycznych , stowarzyszeń – APEL- współdziałajmy razem , ze zrozumieniem realizując i rozumiejąc ideę samorządności. Nie dajmy się podzielić , bez względu na to, kto będzie starostą, burmistrzem czy wójtem- gdyż priorytetem musi być dla nas Ziemia Żywiecka- nasza mała Ojczyzna.

Szanowni Państwo

Wspólnota Samorządowa Powiatu Żywieckiego to ugrupowanie odpowiedzialne, sprawdzone, potrafiące słuchać i chcące Was słuchać. Doświadczone i jednocześnie młode, gdyż na naszych listach jest wielu ludzi stawiających pierwsze kroki w działalności społecznej, a ich wyborcze hasło „ Młode spojrzenie na stare problemy” najlepiej to oddaje.

Zaufajmy sobie!

Proszę o głos na kandydatów z list Wspólnoty Samorządowej Powiatu Żywieckiego ( lista nr 19 do powiatu, lista nr 22 do miasta).

Serdecznie pozdrawiam

Z poważaniem

Andrzej Zieliński

    KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Żywieckiego  |  ul. Sosnowa 25, 34-300 Żywiec   |        |