Komitet Wyborczy Wyborców
Wspólnota Samorządowa Powiatu Żywieckiego
www.kww-wspolnotasamorzadowa.pl

Komitet wyborczy wyborców


Siedziba

Komitet Wyborczy Wyborców Wspólnota Samorządowa Powiatu Żywieckiego
ul. Sosnowa 25 ,
34-300 Żywiec

NIP: 5532554569

Pełnomocnik wyborczy
Dariusz Stefan Mojżeszek

Pełnomocnik finansowy komitetu wyborczego
Marek Moszczak

Konto bankowe: 37 8137 0009 0033 9344 2000 0010

Wpłata tylko przelewem z prywatnego konta

    KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Żywieckiego  |  ul. Sosnowa 25, 34-300 Żywiec   |        |