Komitet Wyborczy Wyborców
Wspólnota Samorządowa Powiatu Żywieckiego
www.kww-wspolnotasamorzadowa.pl

Rejestr wpłat

Marian Knapek, zam.Lipowa - 5500,00 zł
Jacek Seweryn, zam. Żywiec- 2500,00 zł
Edyta Sikora- Węgierska Górka- 4550, 00 zł

    KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Żywieckiego  |  ul. Sosnowa 25, 34-300 Żywiec   |        |