Komitet Wyborczy Wyborców
Wspólnota Samorządowa Powiatu Żywieckiego
www.kww-wspolnotasamorzadowa.pl

Kandydaci do Rady Miejskiej w Żywcu

1
fot. 1
2
fot. 2
3
fot. 3
4
fot. 4

 

    KWW Wspólnota Samorządowa Powiatu Żywieckiego  |  ul. Sosnowa 25, 34-300 Żywiec   |        |